Spring til hovedindhold

Forslag

Risikovurdering af hvidvask

Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask tegner et billede af risikoen for hvidvask i Danmark, i Grønland og på Færøerne i dag og frem mod 2025.

Risikovurderingen skal understøtte den samlede nationale indsats mod hvidvask. Nedenfor finder du Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask 2022, En Introduktion til Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask samt Metoderapporten. 


Risikovurderingen skal bruges af myndighederne og af de virksomheder og personer, som er omfattet af hvidvaskloven. De skal bruge risikovurderingen i deres arbejde med at indrette sig i forhold til de risici, der er gældende for det område eller den branche, de arbejder indenfor.

 

Derudover har Hvidvasksekretariatet udarbejdet en oversigt over indikatorer på eventuel hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme som en hjælp til de personer og virksomheder, og som har pligt til at underrette Hvidvasksekretariatet, hvis de får mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme, og denne mistanke ikke kan afkræftes.

Indikatorer på hvidvask af udbytte eller financiering af terrorisme