Spring til hovedindhold

Forslag

Underretning med transaktionsoplysninger (STR, TFR, AIF)

Hvordan opretter man og udfylder en STR underretning (en underretning med transaktionsoplysninger)?

En STR er en underretning om mulig hvidvask med transaktioner mellem personer eller selskaber, kontanthævninger eller kontantindsættelse. 

 

Hvilken type underretning skal jeg indberette?

 

En STR (eller TFR, AIF) underretning oprettes gennem webformularen på GoAML hjemmesiden. Tryk på Ny Underretning i menuen, og vælg Webunderretninger.

 

GoAML Sar webformular menu

 

Derefter skal du vælge Underretning om mistænkelige transaktioner (STR) og følg nedenstående trin.

 

GoAML str vælg str

 

Hvordan indberretter man en STR

Den underretningspligtige føres til at indtaste den relevante filial, den underretningspligtiges interne sagsnummer til en underretning, referencedatoen og FIU-referencen.  

 

SAR Indledende oplysninger

 

Hvad skal jeg indtaste i de forskellige felter?

 • Fillial - Den underretningspligtiges filial
 • Sagsnummer hos underretningspligtige - Den underretningspligtiges interne sagsnummer
 • Referencedato (påkrævet) - Datoen hvor underretningen indsendes til Hvidvasksekretariatet
 • FIU Reference - Kan anvendes til at identifikation af tidligere indsendt underretning af den underretningspligtige vedr. samme kundeforhold eller på anden vis sammenhængende med den aktuelle underretning
   

Herefter er næste skridt at udfylde feltet Bilag. Dette er ikke påkrævet.

 

GoAML STR vælg bilag

 

Herefter ledes den underretningspligtige videre til nedenstående felt, hvor der kan vedhæftes bilag. Der tilføjes bilag ved at klikke på den grønne knap i højre hjørne. 

 

SAR bilag

 

Den underretningspligtige kan vælge at vedhæfte bilag til underretninger. Bilagene kan eksempelvis bestå af den underretningspligtiges egen analyse af en mistænkt person eller virksomhed, overvågningsmateriale fra ATM, et Id-kort, som identificerer vedkommende, arbejdskontrakter, mailkorrespondancer eller andet relevant materiale, som kan understøtte mistanken. 

 

 

Når mistankegrundlaget er udfyldt, vil den underretningspligtige se feltet Handling.  

 

GoAML SAR udfylde handling

 

Hvidvasksekretariatet anbefaler, at den underretningspligtige angiver, hvilke konkrete handlinger den underretningspligtige har foretaget sig i forhold til kunden, som mistanken vedrører. Det kunne eksempelvis være, at den underretningspligtige har standset en transaktion, har opsagt en kunde eller lignende.

 

Herefter er næste skridt, at klikke på ’Indikatorer’, således at de rette indikator-koder, der er relevante for underretningen, kan vælges.

 

GoAML STR vælg indikatorer

 

Næste step er at vælge de indikator-koder der passer til underretningen.

 

SAR indikatorer

 

Hvilken eller hvilke indikator-koder skal jeg vælge?

Hvidvasksekretariatet anbefaler, at den underretningspligtige vælger den eller de indikator-koder, der passer bedst til underretningen.

 

Såfremt den underretningspligtige ikke kan placere mistanken inden for de opstillede indikator-koder, anbefaler Hvidvasksekretariatet, at man vælger indikator-koden ’O01 - Andet’. Hvis den underretningspligtige ikke vælger en indikator, bliver underretningen automatisk afvist af goAML. 

 

Herefter udfyldes mistankegrundlaget. 

 

GoAML SAR udfylde mistankegrundlag

 

Et fyldestgørende og detaljeret mistankegrundlag er essentielt for en god underretning.

 

Det er vigtigt, at underretninger til Hvidvasksekretariatet indeholder alle relevante oplysninger. Det betyder f.eks., at de involverede konti, personer og virksomheder så vidt muligt skal identificeres og beskrives i mistankegrundlaget.

 

Mistankegrundlaget skal bestå af minimum 100 tegn, ellers vil underretningen blive afvist ved indsendelse til Hvidvasksekretariatet. 

Når den underretningspligtige har valgt en eller flere indikator-koder til en SAR-underretning, skal der klik-kes videre til Transaktioner

 

GoAML STR transaktion

 

Den underretningspligtige ledes nu videre til at udfylde Transaktioner. Den underretningspligtige skal klikke på det grønne ikon oppe i højre hjørne for at udfylde informationer om en transaktion. 

GoAML STR transaktion

Herefter vil nedenstående fremgå: 

GoAMl STR transaktion uden myclient

 

Hvad skal jeg indtaste i de forskellige felter?

 • Is Suspicious - Kan klikkes af såfremt den konkrete transaktion er mistænkelig 
 • Agent Name - Den underretningspligtiges agentnavn, i tilfælde af pengeoverførselsbureauer, når rapporten er udført af hovedtjenesteudbyderen
 • Transaction Type - Den transaktionstype der er tale om
 • Status - Den underretningspligtige kan her vælge hvad status med transaktionen er
 • Nummer (påkrævet) - Automatisk genereret transaktions-ID (klik på tandhjulet for automatisk generering) 
 • Internt referencenummer - Den underretningspligtiges interne referencenummer
 • Transaktionstype (påkrævet) - Typen af transaktion i form af eksempelvis bankoverførsel, kontantindsættelse, valuta-veksling mv. 
 • Bemærkning til transaktionstype - Den underretningspligtiges bemærkning til en transaktionstype, som ikke belyses på anden vis i de andre felter
 • Beløb i DKK (påkrævet) - Transaktionens beløb i DKK
 • Dato (påkrævet) - Dato på transaktionen
 • Døgnboks indbetaling - Undlad udfyldelse af dette felt, hvis det ikke er en døgnboks indbetaling
 • Posterings dato - Den dag transaktionen er foregået
 • Lokation - Eksempelvis lokationen på den filial, der har godkendt eller observeret en mistænkelig transaktion eller adfærd
 • Beskrivelse - Feltet kan anvendes til at uddybe detaljer vedrørende transaktionen
 • Kommentarer - I feltet kan der indsættes eventuelle kommentarer vedrørende transaktionen
 

Når felterne i ”Transaktioner” er udfyldt, skal der tilknyttes personer, virksomheder og/eller bankkonto. Derfor skal det angives i felterne ved ”Transaktioner” under ”Fra” og ”Til”, hvem transaktionen kommer fra og hvem transaktionen kommer til. Hertil skal en af parterne i enten ”Fra” eller ”Til” være kunde hos den underretningspligtige, som udarbejder underretningen, hvorfor der skal vælges ”Min kunde” i en af kategorierne.  

 

”(Min kunde)” – hvad end det er en bankkonto, person eller virksomhed – kan vælges i begge ender af en transaktion.

 

GoAMl STR transaktion med myclient

 

Hvilken kategori skal jeg vælge?

 • Fra - Afsenderparten af en transaktion
 • Til - Modtagerparten af en transaktion 
 • Bankkonto - En konto, der indgår i mistænkelig transaktioner eller mistænkelig finansiel adfærd, som ikke er kunde hos den finansielle institution, der foretager den konkrete underretning
 • Bankkonto (Min kunde) - En konto, der indgår i mistænkelige transaktioner eller mistænkelig finansiel adfærd, som er kunde hos den finansielle institution, der foretager den konkrete underretning
 • Person - En person, der foretager mistænkelige transaktioner eller har en mistænkelig finansiel adfærd, som ikke er kunde hos den finansielle institution, der foretager den konkrete underretning 
 • Person (Min kunde) - En person, der foretager mistænkelige transaktioner eller har en mistænkelig finansiel adfærd, som er kunde hos den finansielle institution, der foretager den konkrete underretning
 • Virksomhed - En virksomhed, der foretager mistænkelige transaktioner eller har en mistænkelig finansiel adfærd, som ikke er kunde hos den finansielle institution, der foretager den konkrete underretning
 • Virksomhed (Min kunde) - En virksomhed, der foretager mistænkelige transaktioner eller har en mistænkelig finansiel adfærd, som er kunde hos den finansielle institution, der foretager den konkrete underretning
 

Når den underretningspligtige skal afslutte sin underretning og sende den ind til Hvidvasksekretariatet, skal der klikkes på den lille papirsflyver, som er markeret med den grøn ring. 

 

GoAML STR færdig send underretning