Spring til hovedindhold

Forslag

Underretning uden transaktionsoplysninger (SAR)

Hvordan opretter man og udfylder en SAR underretning (en underretning uden transaktionsoplysninger)?

En SAR, underretning om mistænkelig aktivitet, er en underretning hvori der ikke indgår transaktioner. En SAR kaldes også en suspicious activity report.

  

Hvilken type underretning skal jeg indberette?

 

En SAR underretning oprettes gennem webformularen på GoAML hjemmesiden. Tryk på Ny Underretning i menuen, og vælg Webunderretninger

 

GoAML Sar webformular menu

 

Derefter skal du vælge Underretning om mistænklig aktivitet (SAR) og følg nedenstående trin.

 

GoAML SAR vælge sar

 

Hvordan indberretter man en SAR - underretning om mistænkelig aktivetet

Den underretningspligtige føres til at indtaste den relevante filial, den underretningspligtiges interne sagsnummer til en underretning, referencedatoen og FIU-referencen.  

 

SAR Indledende oplysninger

 

Hvad skal jeg indtaste i de forskellige felter?

 • Fillial - Den underretningspligtiges filial
 • Sagsnummer hos underretningspligtige - Den underretningspligtiges interne sagsnummer
 • Referencedato (påkrævet) - Datoen hvor underretningen indsendes til Hvidvasksekretariatet
 • FIU Reference - Kan anvendes til at identifikation af tidligere indsendt underretning af den underretningspligtige vedr. samme kundeforhold eller på anden vis sammenhængende med den aktuelle underretning
   

Herefter udfyldes mistankegrundlaget. 

 

GoAML SAR udfylde mistankegrundlag

 

Et fyldestgørende og detaljeret mistankegrundlag er essentielt for en god underretning.

 

Det er vigtigt, at underretninger til Hvidvasksekretariatet indeholder alle relevante oplysninger. Det betyder f.eks., at de involverede konti, personer og virksomheder så vidt muligt skal identificeres og beskrives i mistankegrundlaget.

 

Mistankegrundlaget skal bestå af minimum 100 tegn, ellers vil underretningen blive afvist ved indsendelse til Hvidvasksekretariatet. 

Når mistankegrundlaget er udfyldt, vil den underretningspligtige se feltet Handling.  

 

GoAML SAR udfylde handling

 

Hvidvasksekretariatet anbefaler, at den underretningspligtige angiver, hvilke konkrete handlinger den underretningspligtige har foretaget sig i forhold til kunden, som mistanken vedrører. Det kunne eksempelvis være, at den underretningspligtige har standset en transaktion, har opsagt en kunde eller lignende.

 

Herefter er næste skridt at udfylde feltet Bilag. Dette er ikke påkrævet.

 

SAR bilag

 

Herefter ledes den underretningspligtige videre til nedenstående felt, hvor der kan vedhæftes bilag. Der tilføjes bilag ved at klikke på den grønne knap i højre hjørne. 

 

SAR bilag

 

Den underretningspligtige kan vælge at vedhæfte bilag til underretninger. Bilagene kan eksempelvis bestå af den underretningspligtiges egen analyse af en mistænkt person eller virksomhed, overvågningsmateriale fra ATM, et Id-kort, som identificerer vedkommende, arbejdskontrakter, mailkorrespondancer eller andet relevant materiale, som kan understøtte mistanken. 

 

 

Herefter er næste skridt, at klikke på ’Indikatorer’, således at de rette indikator-koder, der er relevante for underretningen, kan vælges.

 

SAR indikatorer

 

Næste step er at vælge de indikator-koder der passer til underretningen.

 

SAR indikatorer

 

Hvilken eller hvilke indikator-koder skal jeg vælge?

Hvidvasksekretariatet anbefaler, at den underretningspligtige vælger den eller de indikator-koder, der passer bedst til underretningen.

 

Såfremt den underretningspligtige ikke kan placere mistanken inden for de opstillede indikator-koder, anbefaler Hvidvasksekretariatet, at man vælger indikator-koden ’O01 - Andet’. Hvis den underretningspligtige ikke vælger en indikator, bliver underretningen automatisk afvist af goAML. 

 

Når den underretningspligtige har valgt en eller flere indikator-koder til en SAR-underretning, skal der klik-kes videre til Aktivitet

 

GoAML SAR menu aktivitet 

 

Den underretningspligtige ledes nu videre til at udfylde Aktivitet.

 

GoAML SAR aktivitet 

Hvilken kategori skal jeg vælge?

 • Bankkonto - En konto hvorfra der forsøges at foretages mistænkelige transaktioner eller hvorfra der udvises mistænkelig adfærd
 • Person - En person der forsøger at foretage mistænkelige transaktioner eller har en mistænkelig adfærd
 • Virksomhed - En virksomhed der forsøger at foretage mistænkelige transaktioner eller har en mistænkelig adfærd
   

Når den underretningspligtige skal afslutte sin underretning og sende den ind til Hvidvasksekretariatet, skal der klikkes på den lille papirsflyver, som er markeret med den grøn ring. 

 

GoAML SAR underretning færdig