Spring til hovedindhold

Forslag

Underretning afvist

Denne side indeholder information om sædvanlige årsager til at underretninger bliver afvist.

Når du indsender en underretning på GoAML hjemmesiden bliver den valideret ud fra en række krav til indhold. Hvis underretningen ikke opfylder kravene til indhold, afvises underretningen. For at redigere i underretningen igen, skal den sendes til Udkast til Underretning

 

Du kan finde underretningen under Sendte Underretninger. Derefter skal du trykke på Rejected

 

GoAML underretning afvist

 

Dette åbner en boks, hvor du kan læse, hvad årsagen er til, at underretningen er afvist. Nederst i boksen kan du trykke på Revert, som sender rapporten til Udkast til Underretning, hvor den kan redigeres igen.

 

GoAML Fejl 'revert'

 

Du kan redigere og indsende rapporten ved at gå til Udkast til Underretning. Underretningen kan redigeres i 30 dage og derefter bliver den arkiveret uden at blive indsendt.

 

GoAML udkast til underretning

 

Underretning afvist

Hvis en Suspicious Transaction Report (STR) afvises med fejlen "MyClient" betyder det at ingen af parterne er markeret som værende underretterens kunde i en transaktion. Det er et validerings krav at minimum 1 af parterne i en transaktion, enten Fra eller Til, markeres som værende underretterens kunde.

 

Hvis ingen af parterne i en transaktion er underretterens kunde, skal underretteren i stedet indberette transaktionen som en Suspicious Action Report (SAR).

 

Underretteren kan rette fejlen i udkast formularen, ved at vælge Transaktioner og slette den part i en transaktion som burde være underretterens kunde. En part slettes ved at trykke på skraldespands-ikonet i højre hjørne af formularen til en part.

 

GoAML MyClient Fejl

 

Herefter skal parten tilføjes igen, men med en knap markeret med (Min kunde).

 

GoAML MyClient Fejl

 

Parten markeres herefter som værende Min kunde i formularen.

 

GoAML MyClient

Hvis en underretning afvises med fejlen "Underretningsindikatoren må ikke være tom" betyder det at underretningen ikke indeholder indikatorer for hvidvask. Det er et krav at en underretning indeholder minimum 1 indikator.

 

GoAML Fejl

 

Underretteren kan rette fejlen i udkast formularen, ved at vælge Indikatorer* og vælge minimum 1 indikator for mistanke om hvidvask. Hvis ingen af indikatorerne er gældende for mistankegrundlaget, kan underretteren vælge indikatoren O01 - Andet.

 

GoAML Underretning indikatorer

Hvis en underretning afvises med fejlen "Mistankegrundlag skal være over 100 tegn" betyder det at feltet til mistankegrundlag ikke indeholder nok information. Det er et krav at en underretning indeholder et grundlag for mistanke om hvidvask på minimum 100 tegn.

 

GoAML underretning afvist 

 

Underretteren kan rette fejlen i udkast formularen, ved at udfylde feltet Mistankegrundlag med flere tegn. Mistankegundlaget skal indeholde  hvorfor underretteren mener de oplyste informationer danner grundlag til mistanke.

 

GoAML underretning afvist mistankegrundlag fejl