Spring til hovedindhold

Forslag

Hvilken type underretning skal jeg indberette?

Du skal ved indberetning vælge den type af underretning som passer til dit mistankegrundlag og de oplysninger du har tilgængelig.

Hvis du ikke har oplysninger om en transaktion, skal du udfylde en Underretning om Mistænkelig Aktivitet (SAR). Hvis du vil indberette en transaktion som involverer en konti, kræver det et bankkonto nummer, ikke andre former for konto nummer.

 

GoAML vælge underretningstype

 

Den relevante underretningstype vælges på baggrund af oplysninger, som den underretningspligtige er i besiddelse af. Hvidvasksekretariatet erfarer, at nogle underretninger fejlkategoriseres, idet underretningspligtige er i tvivl om, hvorvidt underretningen skal udarbejdes som en SAR eller STR. 

 

Hvidvasksekretariatet ser især eksempler på SAR-underretninger, som i stedet bør være indtastet som STR underretninger, da de underretningspligtige inkluderer transaktioner i Excel-format som vedhæftede bilag. Som udgangspunkt skal forskellen mellem en STR-underretning og en SAR underretning findes i udgangspunktet for mistanken. For en SAR underretning er udgangspunktet for mistanken adfærd og ikke en transaktion, mens udgangspunktet for en STR underretning er en eller flere transaktioner. Hertil skal transaktioner forstås som alle former for transaktioner. 

 

Underretning om Mistænkelig Transaktion (STR)

Denne type af underretning benyttes når du har mistanke om at en transaktion er involveret i hvidvask, og du har tilhørende bankkonto oplysninger. Ved indberetning af denne type underretning skal du udfylde afsender og modtager i transaktionen, hvor minimum 1 af parterne skal markeres som (Min kunde).

 

Underretning om Mistænkelig Aktivitet (SAR)

Denne type af underretning benyttes når du har mistanke om at en aktivitet er involveret i hvidvask, eller mistanke om en transaktion men med manglende bankkonto oplysninger. Ved indberetning af denne type underretning skal du ikke inkludere eller vedhæfte transaktionsoplysninger.

 

Underretning om Terrorfinanisering (TFR)

Denne type af underretning benyttes når du har mistanke om at en transaktion er involveret i terrorfinanisering, og du har tilhørende bankkonto oplysninger. Ved indberetning af denne type underretning skal du udfylde afsender og modtager i transaktionen, hvor minimum 1 af parternerne skal markeres som (Min kunde).

 

Additional Information File (AIF)

Denne type af underretning benyttes når du har indberettet mistænkelige transaktioner, og vil tilføje supplerende transaktioner til din orginale underretning. Ved indberetning af denne type underretning bliver de supplerende transaktioner linket sammen med transaktionerne fra den originale underretning. Du skal i denne underretning angive et Reference ID fra den originale underretning du har indberettet.