Spring til hovedindhold

Forslag

Samarbejdspartnere - nationale og internationale

Hvidvasksekretariatet samarbejder med en række partnere og myndigheder både i Danmark og i udlandet.

Nationale samarbejdspartnere

 

Tilsynet med personer og virksomheder omfattet af hvidvaskloven varetages og deles mellem Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Spillemyndigheden og Advokatsamfundet. Tilsynsmyndighederne kan, såfremt deres tilsyn af en omfattet virksomhed eller person giver anledning til det, reagere med påbud, påtale eller politianmeldelse. Hvidvasksekretariatet arbejder løbende sammen med tilsynsmyndigheder og politiet om at koordinere indsats i bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

 

Finanstilsynet

Finanstilsynet har til hovedopgave at føre tilsyn med de finansielle virksomheder. Herunder fører Finanstilsynet tilsyn med, at de cirka 1.600 virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven, efterlever forpligtelserne som loven foreskriver. Hvidvasksekretariatet bistår tilsynet med de finansielle virksomheder i samarbejdet med Finanstilsynet ved løbende udveksling af viden og erfaring. Dertil samarbejder Finanstilsynet og Hvidvasksekretariatet om analyseprodukter af underretningspligtige, som Hvidvasksekretariatet udfærdiger på baggrund af underretninger der modtages jf. hvidvaskloven § 26, stk. 1.

www.finanstilsynet.dk

 

Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med de ikke-finansielle virksomheder, som er omfattet af hvidvaskloven. Disse fremgår af hvidvaskloven § 1, nr. 14-17 og nr. 21, og omfatter blandt andet godkendte revisorer, ejendomsmæglere, skatterådgivere og kunsthandlere. Erhvervsstyrelsen foretager tilsynsbesøg hos de ikke-finansielle virksomheder, som er omfattet af hvidvaskloven, og hertil kan Hvidvasksekretariatet bidrage med vidensdeling.

www.erhvervsstyrelsen.dk

 

Spillemyndigheden

Spillemyndigheden er tilsynsmyndighed for alle typer af spiludbydere, og varetager således også hvidvasktilsyn med de spiludbydere som helt eller delvist er omfattet af hvidvaskloven. Dette er med til at sikre, at de omfattede spiludbydere overholder reglerne som hvidvaskloven foreskriver. Alle spiludbydere der er etablerede i Danmark, som udbyder spil ved enten online eller landbaseret væddemål, eller ved online eller landbaseret kasino, er omfattet af Spillemyndighedens tilsyn. Dog har Skatteministeren mulighed for at undtage visse spil helt eller delvist fra loven, jf. hvidvaskloven § 1, stk. 7. 

www.spillemyndigheden.dk

 

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet skal fører tilsyn med advokatvirksomhed, som er omfattet af hvidvaskloven. I tilfælde hvor advokater, som er omfattet af hvidvaskloven § 1, stk. 1, nr. 13, finder mistanke til at en transaktion eller aktivitet har tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering, har underretningspligtige mulighed for at underrette Advokatsamfundet, som således kan vurderer om underretningen bør videregives til Hvidvasksekretariatet. Advokatsamfundet offentliggør årligt en rapport om de underretninger de modtager til vurdering, jf. hvidvaskloven § 26 a. 

www.advokatsamfundet.dk

 

 

Internationale samarbejdspartnere

 

FATF logo

Financial Action Task Force (FATF)

FATF er et mellemstatsligt samarbejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, oprettet under G7 i 1989. FATF er en global vagthund for hvidvask- og terrorfinansiering samt finansiering af masseødelæggelsesvåben. FATF har udviklet 40 standarder, som mere end 200 lande har forpligtiget sig til at implementere og overholde og organisationen understøtter dermed den globale koordinering af indsatsen. FATF evaluerer løbende de enkelte medlemslandes overholdelse af standarder og indsatser. Danmark blev sidst evalueret i 2017 og en ny evaluering ventes inden længe.

www.fatf-gafi.org

 

egmont group

Egmont Group

Egmont Group of Financial Intelligence Units er en international organisation, der blev oprettet i 1995, som består af mere end 160 Financial Intelligence Units på verdensplan. Et medlemsskab i Egmont Group giver FIU’erne en sikker platform til at udveksle information med henblik på at forebygge og bekæmpe hvidvask, tilknyttede underliggende forbrydelser og finansiering af terrorisme. Hertil understøtter organisationen det internationale samarbejde og deling af viden mellem FIU’er.

www.egmontgroup.org