Spring til hovedindhold

Forslag

Om Hvidvasksekretariatet

Hvidvasksekretariatet er den danske FIU (Financial Intelligence Unit).

Bygning på Kampmannsgade

Hvidvasksekretariatet modtager, analyserer og videreformidler underretninger om mulig hvidvask eller finansiering af terrorisme. Underretningerne kommer fra virksomheder og personer, som er omfattet af hvidvaskloven. Hvidvasksekretariatet modtager også underretninger fra offentlige myndigheder og internationale samarbejdespartnere.

 

Hvidvasksekretariatet blev oprettet i 1993 og er en del af National enhed for Særlig Kriminalitet. Hvidvasksekretariatet er operationelt uafhængig. Det betyder, at sekretariatet har kompetence og kapacitet til at udføre sine opgaver frit og selvstændigt kan træffe beslutninger om at analysere, anmode om og formidle specifikke oplysninger som beskrevet i hvidvasklovens § 29, stk. 2. 

Hvidvasksekretariatet har som central national enhed til opgave:

 

1. At modtage og analysere underretninger om mistænkelige transaktioner og andre oplysninger af relevans for hvidvask af penge, tilknyttede underliggende forbrydelser eller finansiering af terrorisme og

 

2. At formidle resultaterne af sin analyse og alle yderligere relevante oplysninger til kompetente myndigheder, organer og instanser ved mistanke om hvidvask af penge, tilknyttede underliggende forbrydelser eller finansiering af terrorisme.

 

Sanktioner

I 2008 og 2009 fik Hvidvasksekretariatet udvidet sit ansvarsområde til også at omfatte underretninger i relation til visse EU-sanktionsforordninger. Det betyder, at Hvidvasksekretariatet også modtager underretninger vedrørende mistænkelige finansielle transaktioner, der kan have tilknytning til spredning af masseødelæggelsesvåben til Iran og Nordkorea.

 

Sanktioner mod terrorisme og finansiering af masseødelæggelsesvåben

Der findes forskellige typer af sanktioner. Sanktioner kan bl.a. opdeles i: 

  1. EU-sanktioner mod terrorisme og finansiering af masseødelæggelsesvåben
  2. EU-sanktioner mod tredjelande
  3. Tematiske EU-sanktioner
  4. (FN’s indefrysningslister vedr. terrorisme, Iran og Nordkorea)
  5. (FN’s indefrysningslister vedr. tredjelande)