Spring til hovedindhold

Forslag

Lovgrundlag og vejledning

Den væsentlige danske lovgivning på hvidvaskområdet er hvidvaskloven, der både implementerer EU´s 4. og 5. hvidvaskdirektiv samt en række internationale anbefalinger fra Financial Action Task Force (FATF). Cirkulære om Hvidvasksekretariatet fastsætter de nærmere regler for Hvidvasksekretariatets arbejde og funktion.

 

 

Lovgrundlag

Hvidvaskloven

4. Hvidvaskdirektiv

5. Hvidvaskdirektiv

Straffeloven

Cirkulære om Hvidvasksekretariatet

 

 

Internationale forpligtelser

FATF anbefalinger

 

 

Vejledning på hvidvaskområdet

Finanstilsynets har lavet en vejledning om hvidvaskloven, herunder anden vejledende materiale fra Finanstilsynet.

Finanstilsynets vejledning