Spring til hovedindhold

Forslag

Hvidvasksekretariatet

Servicemeddelelse

19. februar 2024 09:50

GoAML opdateres den 4.juni 2024

Den 4. juni 2024 opdateres GoAML til version 5.4. I den forbindelse ønsker Hvidvasksekretariatet at informere om de væsentligste ændringer samt at invitere jer til at bidrage med input til kategorier og navngivning af de nye data-elementer, som introduceres.

Væsentligste ændringer i GoAML 5.4
I den nye opdatering af GoAML bliver det muligt at angive en række ny information til underretninger, herunder nye relationstyper, mærkning af om en transaktion er mistænkelig, om en person er PEP mv. Den detaljerede oversigt over nye tilføjelser til underretningsstrukturen kan ses i bilag 1, hvor Hvidvasksekretariatet har givet sine kommentarer til alle væsentlige ændringer. 

Den nye version af GoAML indeholder ikke nogen ”breaking changes”. Der vil derfor ikke være tale om nye påkrævede informationer, og der er ikke tale om ændringer, som gør det tidligere underretningsformat ugyldigt. Det er Hvidvasksekretariatets anbefaling, at man foretager de ændringer, som er nødvendige, for at kunne anvende de nye muligheder for angivelse af informationer om mulig hvidvask i underretninger, da det vil øge kvaliteten af underretningerne. Ved at forbedre kvaliteten af underretninger styrkes det datamæssige fundament i kampen mod hvidvask og terrorfinansering. 

Test-versionen af GoAML er opdateret til version 5.4, således at I kan teste at kompatibilitet hen mod opdateringen 4. juni. Test-versionen kan tilgås på https://testhvidvask.politi.dk/Home, og det nye GoAML schema er vedlagt som bilag 3 på GoAML Messageboard beskeden.

 

Ønske om input fra underretningspligtige

I forbindelse med opdateringen af GoAML til version 5.4 bliver der tilføjet nye data-elementer til underretningsstrukturen. I forbindelse med denne opdatering til underretningsstrukturen vil der blive defineret en række kategoriske værdier for nye data-elementer. Det kunne eksempelvis være kategorier af relationer mellem to personer såsom "ægtefælle", "søskende", "ven" osv.

 

For at sørge for, at vi får det størst mulige udbytte af disse nye muligheder, anmoder Hvidvasksekretariatet om jeres input med hensyn til disse nye kategorier. Det er ikke påkrævet at deltage i navngivning af kategorierne, men det vil være værdsat med bidrag fra de enkelte brancher. For hver kategori har vi lavet et udkast til en række værdier, som kan findes i bilag 2 (Excel-ark). I bedes tage stilling til:

1) Om de foreslåede værdier kan være relevante for jeres forretning.

2) Om der er flere værdier, I ønsker at tilføje til listen.

 

Hver fane i vedhæftede Excel-ark angiver en separat kategori. Der er tale om følgende kategorier:

  • Account Account Relation: En relation mellem to konti
  • Account Category: En konto-kategori såsom bankkonto eller virtuel wallet
  • Account Entity Relation: En relation mellem konto og virksomhed
  • Account Person Role Type: En relation mellem konto og person
  • Entity Person Role Type: En relation mellem virksomhed og person
  • Entity To Entity Relation Type: En relation mellem to virksomheder
  • Person Person Relation: En relation mellem to personer

 

Sådan giver I input til de nye kategorier

I kan sende jeres input som en besvarelse til beskeden om GoAML opdatering på Messageboard ved at indføre jeres forslag i bilag 2. I kan skrive jeres input i de felter, der er markeret med blåt se eksempel nedenfor:

 

Bidrag til kategoriske værdier eksempel

 

Vi vil tage imod disse besvarelser indtil 31. marts 2024, hvorefter vi vil definere den endelige liste, der bliver en del af underretningsstrukturen i næste opdatering af GoAML. Listen kan indsendes enten via GoAML-beskedsystemet eller bare ved at sende den på email til fiu@politi.dk

 

Tak for jeres hjælp.

 

Løbende opdatering og tilpasning af indikatorer

Det skal være muligt for Hvidvasksekretariatet løbende at opdatere og tilpasse indikatorer i GoAML, således at indikatorerne afspejler nye trends og tendenser inden for hvidvask og terrorfinansiering. Eksempelvis skal Hvidvasksekretariatet kunne oprette nye indikatorer om fx handelsbaseret hvidvask, således at de underretningspligtige kan give de rigtige kategorier til underretninger.

 

Hvidvasksekretariatet vil opdatere sine indikatorer i løbet af efteråret 2024, og der vil blive orienteret herom i Hvidvasksekretariatets kvartalsrapporter og via GoAML Messageboard.