Spring til hovedindhold

Forslag

Handelsbaseret hvidvask

Kriminelle aktører misbruger virksomhedsstrukturer og det internationale handelssystem til at begå kriminalitet og til at flytte penge.

Det er væsentligt at skelne mellem handelsrelateret kriminalitet (trade-related predicate offences) og handelsbaseret hvidvask (trade-based money laundering).

 

Mens handelsrelateret kriminalitet, som fx smugling, har til formål at flytte varer illegalt, så drejer handelsbaseret hvidvask sig om at flytte værdier, hvor handel med varer og services er en metode til det. Ved brug af varehandel kan kriminelle aktører flytte store værdier på en måde, der er vanskeligere for myndigheder og underretningspligtige, at opdage, fordi handlerne fremstår legitime i store handels- og transaktionsvolumener.

 

Handelsbaseret hvidvask handler ofte om misbrug af internationale handelsstrukturer. I Danmark kan såkaldte fakturafabrikker være eksempler på handelsbaseret hvidvask, der dog primært foregår i Danmark, indtil en del af pengene overføres til konti i udlandet.

 

FATF handelsbaseret hvidvask definition

Temarapport: Handelsbaseret hvidvask