Spring til hovedindhold

Forslag

Den gode underretning

’Den gode underretning’ er til brug for alle underretningspligtige i forbindelse med udarbejdelsen af underretninger til Hvidvasksekretariatet.

Hvidvasksekretariatet erfarer, at der er stigende efterspørgsel fra virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven (herefter ”underretningspligtige”) på generel guidance og feedback i relation til de underretninger, der fremsendes gennem goAML til Hvidvasksekretariatet. Dette dokument er udarbejdet med henblik på , at give inspiration til, hvordan en god underretning kan udarbejdes, så ledes at oplysningerne deri kan nyttiggøres pa bedst mulig vis. Guiden tager udgangspunkt i udfyldelsen af en webunderretning på https://hvidvask.politi.dk/.

 

’Den gode underretning’ er til brug for alle underretningspligtige i forbindelse med udarbejdelsen af underretninger til Hvidvasksekretariatet. Guiden omfatter fiktive eksempler på henholdsvis STR-, SAR- og TFR-underretninger.

 

Denne guide er baseret på Hvidvasksekretariatets erfaringer i forhold til behandling og nyttiggørelse af underretninger, hvorfor guiden bærer præg af, hvad Hvidvasksekretariatet betragter som værende ’Den gode underretning’.

 

Læs 'Den Gode Underretning'