Spring til hovedindhold

Forslag

Indikatorer på hvidvask eller finansiering af terrorisme

Hvidvasksekretariatet har lavet en oversigt over indikatorer på eventuel hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme.

Penge på telefon

Indikatorer på hvidvask af udbytte eller financiering af terrorisme

Indikatorer er forskellige forhold, der kan give en mistanke om, at der kan være tale om hvidvask eller finansiering af terrorisme.

 

Der kan naturligvis være tale om helt lovlige forhold, selv om flere af indikatorerne foreligger.

 

De indikatorer der er nævnt i denne udgivelse, er tænkt som en hjælp til de personer og virksomheder, som har pligt til at underrette Hvidvasksekretariatet, hvis de er vidende om eller får mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme. Mange indikatorer har også interesse for andre, der i henhold til lovgivning har pligt eller ret til at give en sådan underretning.

 

En del af indikatorerne også er relevante i relation til de FN-sanktionsresolutioner (gennemført i EU ved forordninger), der indeholder forbud mod finansiel bistand m.v. i relation til forskellige lande, personer, grupper og enheder.

 

Flere af indikatorene er også relevante i relation til Skatteforvaltningens virksomhed, herunder eksport og kontrollen med deklaration af ind- og udførsel af likvide midler svarende til 10.000 EUR eller mere.