Spring til hovedindhold

Forslag

Hvem er underretningspligtig?

Virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven, skal underrette Hvidvasksekretariatet, når en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering ikke kan afkræftes.

Vindmøller, Dansk natur

 Hvad står der i hvidvaskloven?

Hvidvaskloven trådte første gang i kraft i 1993 som følge af et EU-direktiv (hvidvaskdirektivet).

Loven skal blandt andet at sikre, at Danmark bidrager til den internationale kamp mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

 

I hvidvaskloven er der beskrevet en række undersøgelses- og underretningspligter, som de virksomheder og personer, der er omfattet af loven, skal overhold. F.eks. indeholder loven en opmærksomhedspligt, som betyder, at de, som er omfattet af loven, generelt skal være opmærksomme på kunders aktiviteter, som kan have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

 

Pligterne udgør et led i den private sektors forebyggende foranstaltninger mod hvidvask. Hvis pligterne ikke efterkommes, kan der straffes med bøde eller fængsel.

Se den nyeste hvidvasklov

 

Se derudover Finanstilsynets lovsamling om hvidvask.

 

Finanstilsynet har udgivet en særskilt vejledning baseret på Finanstilsynets fortolkning og retningslinjer for, hvordan reglerne på hvidvaskområdet skal opfyldes af de personer og virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven.

Se Finanstilsynets vejledning